Skip links

Računovodske storitve

Specialisti na svojem področju že 30 let.

Knjiženje prejetih, izdanih računov ter ostalih finančnih listin

Evidentiranje osnovnih sredstev v register osnovnih sredstev s predračuni in obračuni amortizacije

Obračun plač, regresa in ostalih osebnih prejemkov - najemnine, poslovodne pogodbe, prokura in podobno ter poročanje za potrebe FURS ter ZPIZ

Priprava izvršb

Obračun DDDPO (davek od dohodkov pravnih oseb) z mesečnimi akontacijami

Izdelava mesečnih oziroma letnih poročil za potrebe poslovodstva in zunanjega poročanja - izkazi bilanc stanja in uspeha

Prevzem dokumentacije pri naročnikih in vračilo na prevzemni naslov v dogovorjenih terminih

Izdelava poročil za potrebe financiranja – bančna razkritja

Izdelava finančnih projekcij za potrebe poslovnih načrtov naročnika

Knjiženje TRR-jev

Kadrovska evidenca zaposlenih s podatki potrebnimi za obračun osebnih prejemkov

Sprotno obveščanje o stanju terjatev in obveznosti - odprte postavke kupcev in dobaviteljev

Obračun DDV in poročanje v eDavke

Pošiljanje poročil stranki po e-pošti v dogovorjenih terminih

Svetovanje iz področja DDV, davka od dohodka pravnih oseb in ostale računovodske zakonodaje

Preverjanje bonitet

Prevzemanje dokumentacije v elektronski obliki - PDF skenirani dokumenti, XML in EXCELL datoteke, SQL datoteke …

Želite sestanek? Pošljite povpraševanje
Spletna stran uporablja piškotke za boljšo izkušnjo.